§ 11. - Odszkodowanie z tytułu ograniczeń wprowadzonych na obszarach uznanych za szczególnie ważne dla obrony kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.49.328

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1952 r.
§  11.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom Obrony Narodowej i Finansów.