§ 10. - Odszkodowanie z tytułu ograniczeń wprowadzonych na obszarach uznanych za szczególnie ważne dla obrony kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.49.328

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1952 r.
§  10.
1.
Prezydium rady narodowej przesyła ostateczne orzeczenie o przyznaniu odszkodowania do Ministra Obrony Narodowej, który w ciągu 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia dokona wypłaty odszkodowania.
2.
Tryb wypłaty sum przekraczających 1,50 zł ustali Minister Finansów.