Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.119.789

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 grudnia 1920 r.
w przedmiocie odroczenia zapłaty prywatno-prawnych wierzytelności pieniężnych na obszarze okręgu Sądu Apelacyjnego we Lwowie.

Na zasadzie art. 33 ustęp 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1919 r. o moratorjum w sprawie prawno-prywatnych pretensji pieniężnych w b. zaborze austriackim (Dz. Pr. P, P. z 1919 r., № 51 poz. 332) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Zamiast określonych w cytowanej na wstępie ustawie terminów, przesuniętych już rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 1919 r. (Dz. Ust. R. P. z 1919 r. № 98 poz. 521) i z dnia 10 czerwca 1923 roku (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 50 poz. 309), ustanawia się następujące nowe terminy:
a) w art. art. 1, 10, 11, 16, 19 i 26 zamiast "31 grudnia 1919 r.": dzień trzydziesty czerwca 1921 roku;
b) w art. art. 1 i 11 (punki 3) zamiast "1 stycznia 1920 r.": dzień pierwszy lipca 1921 r.;
c) w art. 16 zamiast "30 czerwca 1919 r.": dzień trzydziesty pierwszy grudnia 1920 r.;
d) w art. 16 zamiast "30 września 1319 r.": dzień trzydziesty pierwszy marca 1921 r. oraz
e) w art. 19 zamiast "1 maja 1919 r.": dzień pierwszy listopada 1920 r.
§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 1921 roku.