Odroczenie wyborów radnych miejskich w Łodzi i Poznaniu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.14.96

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1938 r.

USTAWA
z dnia 1 marca 1938 r.
o odroczeniu wyborów radnych miejskich w Łodzi i Poznaniu.

(1)
Termin wyborów radnych miejskich w Łodzi i Poznaniu odracza się.
(2)
Wybory odbędą się na podstawie zarządzenia, które zostanie wydane po wejściu w życie ustawy niniejszej, a najpóźniej w dniu 1 października 1938 r.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.