§ 2. - Odroczenie terminu wejścia w życie rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 1930 r. w sprawie czasu pracy pracowników ruchu w żegludze śródlądowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.2.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1931 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Robót Publicznych z dnia 11 lipca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 50, poz. 427).