Odroczenie płatności rat podatku dochodowego za rok 1924, określonych w punktach 3 i 4 § 1 rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1924 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.53.533

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 13 czerwca 1924 r.
w przedmiocie odroczenia płatności rat podatku dochodowego za rok 1924, określonych w punktach 3 i 4 § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 11 kwietnia 1924 r.

Na podstawie części drugiej art. 122 ustawy o państwowym, podatku dochodowym, ogłoszonej rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1923 roku (Dz. U. R. P. № 77, poz. 607), zarządza się co następuje:
Przesuwa się termin płatności trzeciej raty podatku dochodowego za rok 1924, określonej w punkcie 3 § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 11 kwietnia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 34, poz. 359) z dnia 24 czerwca 1924 r. na dzień 24 lipca 1924 r., zaś termin płatności czwartej raty, określonej w punkcie 4 § 1 powołanego rozporządzenia - z dnia 24 lipca 1924 r., na dzień 24 sierpnia 1924 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.