Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.92.614

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 września 1920 r.
w przedmiocie odroczenia niektórych terminów płatności.

Na mocy art. 7 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. o odroczeniu niektórych terminów płatności (Dz. Ust. № 78 poz. 523) Rada Ministrów postanawia:
Art. 1, 2 i 3 powyższego rozporządzenia Rady Obrony Państwa przestają obowiązywać z upływem miesiąca września b. r.