Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.78.523

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 6 sierpnia 1920 r.
o odroczeniu niektórych terminów płatności.

Art.  1. 1

(uchylony).

Art.  2. 2

(uchylony).

Art.  3. 3

(uchylony).

Art.  4.

Termin płatności weksli wystawionych przed 1 sierpnia 1920 r. a płatnych w sierpniu lub wrześniu tego roku odracza się o 2 miesiące; w miejsce pierwotnej daty płatności wstępuje odpowiedni dzień miesiąca października lub listopada.

To postanowienie nie stosuje się do weksli wystawionych po 1 sierpnia 1914 r.

Art.  5.

Rozporządzenie niniejsze nie ubliża przepisom prawa cywilnego o zarachowaniu (kompensacie) zobowiązań pieniężnych.

Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 1 sierpnia 1920 r.

Art.  7.

Rada Ministrów władną jest uchylić lub zmieniać postanowienia tego rozporządzenia w całości lub części.

SPROSTOWANIE.

1. W № 78 w Rozporządzeniu Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. o odroczeniu niektórych terminów płatności drugi ustąp art. 4 ma brzmieć: "to postanowienie nie stosuje się do weksli wystawionych przed i sierpnia 1914 r.".

1 Art. 1 uchylony przez rozporządzenie z dnia 27 września 1920 r. (Dz.U.20.92.614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1920 r.
2 Art. 2 uchylony przez rozporządzenie z dnia 27 września 1920 r. (Dz.U.20.92.614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1920 r.
3 Art. 3 uchylony przez rozporządzenie z dnia 27 września 1920 r. (Dz.U.20.92.614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1920 r.