§ 5. - Odraczanie płatności należności celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.206.1996

Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 2003 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)