§ 4. - Odraczanie płatności należności celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.206.1996

Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 2003 r.
§  4. 
W decyzji o odroczeniu płatności należności dyrektor izby celnej określa w szczególności:
1)
kwotę należności, której płatność odroczono;
2)
początek i koniec terminu odroczenia płatności, obliczonego zgodnie z art. 236 Kodeksu celnego;
3)
kwotę opłaty prolongacyjnej od odroczonej należności, należną do zapłaty wraz z odroczoną należnością, wyliczoną za cały okres odroczenia płatności oraz za każdy dzień tego okresu.