§ 3. - Odraczanie płatności należności celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.206.1996

Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 2003 r.
§  3. 
Wniosek o odroczenie płatności należności oraz dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2, powinny być złożone w terminie 10 dni od dnia, w którym dłużnik został powiadomiony o wysokości należności.