[Właściwość rzeczowa Odwoławczej Komisji Kontroli Zawodowej] - Art. 8. - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby... - Dz.U.1950.36.332 - OpenLEX

Art. 8. - [Właściwość rzeczowa Odwoławczej Komisji Kontroli Zawodowej] - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  8. [Właściwość rzeczowa Odwoławczej Komisji Kontroli Zawodowej]
1.
Komisja Odwoławcza rozstrzyga spory o właściwość komisji okręgowych.
2.
Na żądanie Ministra Zdrowia bądź z własnej inicjatywy Komisja Odwoławcza ustala na posiedzeniach plenarnych obowiązujące zasady etyki, godności i sumienności zawodowej i rozstrzyga wątpliwości, powstające w tym zakresie.