[Delegacja ustawowa - organizacja komisji kontroli zawodowej i postępowanie przed komisjami kontroli zawodowej] - Art. 27. -... - Dz.U.1950.36.332 - OpenLEX

Art. 27. - [Delegacja ustawowa - organizacja komisji kontroli zawodowej i postępowanie przed komisjami kontroli zawodowej] - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  27. [Delegacja ustawowa - organizacja komisji kontroli zawodowej i postępowanie przed komisjami kontroli zawodowej]

Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia, wydanego w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości oraz Finansów po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych ustali szczegółowe przepisy o organizacji komisji oraz o liczbie ich członków, przepisy o właściwości miejscowej komisji okręgowych i ich siedzibach, przepisy o prawach i obowiązkach rzeczników dobra służby zdrowia jak również szczegółowy tryb postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz przepisy o kosztach postępowania.