[Określenie okresu obowiązywania zakazu powoływania na samodzielne stanowiska w jednostkach służby zdrowia] - Art. 25. -... - Dz.U.1950.36.332 - OpenLEX

Art. 25. - [Określenie okresu obowiązywania zakazu powoływania na samodzielne stanowiska w jednostkach służby zdrowia] - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  25. [Określenie okresu obowiązywania zakazu powoływania na samodzielne stanowiska w jednostkach służby zdrowia]

Komisje przy nakładaniu kar ustalają równocześnie okres czasu, przez który mają mieć zastosowanie w stosunku do skazanego przepisy art. 4 ust. 2 lub art. 5 ust. 1 i 2.