[Wyłączenie członków komisji kontroli zawodowej i rzeczników dobra służby zdrowia z postępowania] - Art. 22. - Odpowiedzialność... - Dz.U.1950.36.332 - OpenLEX

Art. 22. - [Wyłączenie członków komisji kontroli zawodowej i rzeczników dobra służby zdrowia z postępowania] - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  22. [Wyłączenie członków komisji kontroli zawodowej i rzeczników dobra służby zdrowia z postępowania]

Do wyłączenia członków komisji i rzeczników dobra służby zdrowia, do przesłuchiwania świadków, biegłych i obwinionych oraz do innych spraw, dotyczących postępowania, a nie uregulowanych w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy postępowania karnego.