[Podstawowe obowiązki fachowych pracowników służby zdrowia] - Art. 2. - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby... - Dz.U.1950.36.332 - OpenLEX

Art. 2. - [Podstawowe obowiązki fachowych pracowników służby zdrowia] - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  2. [Podstawowe obowiązki fachowych pracowników służby zdrowia]

Fachowi pracownicy służby zdrowia obowiązani są w związku z wykonaniem praktyki (zawodu) przestrzegać zasad etyki, godności i sumienności zawodowej.