[Wszczęcie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej] - Art. 18. - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników... - Dz.U.1950.36.332 - OpenLEX

Art. 18. - [Wszczęcie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej] - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  18. [Wszczęcie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej]

Okręgowe komisje wszczynają postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej na wniosek rzecznika dobra służby zdrowia przy okręgowej komisji.