[Wynagrodzenie członków komisji kontroli zawodowej oraz rzeczników dobra służby zdrowia] - Art. 14. - Odpowiedzialność zawodowa... - Dz.U.1950.36.332 - OpenLEX

Art. 14. - [Wynagrodzenie członków komisji kontroli zawodowej oraz rzeczników dobra służby zdrowia] - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  14. [Wynagrodzenie członków komisji kontroli zawodowej oraz rzeczników dobra służby zdrowia]

Członkowie komisji oraz rzecznicy dobra służby zdrowia (zastępcy) otrzymują wynagrodzenie według zasad, ustalonych przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów.