[Pieczęci komisji kontroli zawodowej oraz rzeczników dobra służby zdrowia] - Art. 13. - Odpowiedzialność zawodowa fachowych... - Dz.U.1950.36.332 - OpenLEX

Art. 13. - [Pieczęci komisji kontroli zawodowej oraz rzeczników dobra służby zdrowia] - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  13. [Pieczęci komisji kontroli zawodowej oraz rzeczników dobra służby zdrowia]

Komisje oraz rzecznicy dobra służby zdrowia używają pieczęci okrągłej z godłem państwowym pośrodku i napisem, zawierającym nazwę i siedzibę komisji (rzecznika) w otoku.