[Rzecznicy dobra służby zdrowia] - Art. 12. - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia. - Dz.U.1950.36.332 - OpenLEX

Art. 12. - [Rzecznicy dobra służby zdrowia] - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  12. [Rzecznicy dobra służby zdrowia]
1.
Przy komisjach powołuje się rzeczników dobra służby zdrowia ich zastępców, działających na zlecenie władzy, przy której działa komisja (art. 6).
2.
Rzeczników dobra służby zdrowia oraz ich zastępców powołuje Minister Zdrowia spośród fachowych pracowników służby zdrowia, posiadających wysokie kwalifikacje społeczne i zawodowe oraz wyróżniających się znajomością zagadnień służby zdrowia.