[Powoływanie członków Odwoławczej Komisji Kontroli Zawodowej] - Art. 10. - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników... - Dz.U.1950.36.332 - OpenLEX

Art. 10. - [Powoływanie członków Odwoławczej Komisji Kontroli Zawodowej] - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  10. [Powoływanie członków Odwoławczej Komisji Kontroli Zawodowej]
1.
Członków Komisji Odwoławczej powołuje w 2/3 częściach Minister Zdrowia, a w 1/3 części - spośród sędziów zawodowych - Minister Sprawiedliwości. Członkowie Komisji Odwoławczej powoływani są na okres pięciu lat.
2.
Minister Zdrowia powołuje członków Komisji Odwoławczej spośród fachowych pracowników służby zdrowia, wyróżniających się działalnością społeczną i zawodową, oraz spośród kandydatów, przedstawionych przez Centralną Radę Związków Zawodowych.