Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.168

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
o odpowiedzialności za uchylenie się od służby wojskowej.

Na wniosek Rady Ministrów stanowię niniejszem aż do odwołania co następuje:
Winny uchylenia się od służby wojskowej, do której zostanie powołany obwieszczonem publicznie zarządzeniem odpowiedniej władzy, -

ulegnie karze wiezienia do roku.

Do nakładania w drodze administracyjnej kar za powyższe przestępstwo upoważniony jest Minister Spraw Wewnętrznych, przyczem zastosowanie kary nie uwalnia skazanego od przymusowego zaliczenia do szeregu, o ile okaże się do służby wojskowej zdatnym.

Dan w Warszawie, dnia 4 lutego 1919 r.