[Naruszenia polegające na przeznaczeniu dochodów jednostki budżetowej na jej wydatki] - Art. 7. - Odpowiedzialność za... - Dz.U.2021.289 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Naruszenia polegające na przeznaczeniu dochodów jednostki budżetowej na jej wydatki] - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.289 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r.
Art.  7.  [Naruszenia polegające na przeznaczeniu dochodów jednostki budżetowej na jej wydatki]

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce.