[Naruszenia w zakresie przekazywania dochodów] - Art. 6. - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. - Dz.U.2021.289 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Naruszenia w zakresie przekazywania dochodów] - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.289 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r.
Art.  6.  [Naruszenia w zakresie przekazywania dochodów]

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

1)
nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego;
2)
niedokonanie w terminie wpłaty do budżetu w należnej wysokości dochodów przez jednostkę budżetową, nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy albo nadwyżki środków finansowych przez agencję wykonawczą.