[Naruszenie przeznaczenia środków rezerwy] - Art. 12. - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. - Dz.U.2021.289 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Naruszenie przeznaczenia środków rezerwy] - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.289 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r.
Art.  12.  [Naruszenie przeznaczenia środków rezerwy]

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przeznaczenie środków rezerwy na inny cel niż określony w decyzji o ich przyznaniu.