[Dokonanie zmiany w budżecie lub planie finansowym bez upoważnienia albo z jego przekroczeniem] - Art. 10. - Odpowiedzialność... - Dz.U.2021.289 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Dokonanie zmiany w budżecie lub planie finansowym bez upoważnienia albo z jego przekroczeniem] - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.289 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r.
Art.  10.  [Dokonanie zmiany w budżecie lub planie finansowym bez upoważnienia albo z jego przekroczeniem]

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie zmiany w budżecie lub planie, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych, bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia.