Art. 9. - Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciw własności społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.36.228

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
Art.  9.

Tracą moc dekrety:

1)
z dnia 4 marca 1953 roku o wzmożeniu ochrony własności społecznej (Dz. U. Nr 17, poz. 68),
2)
z dnia 4 marca 1953 roku o ochronie własności społecznej przed drobnymi kradzieżami (Dz. U. Nr 17, poz. 69),
3)
z dnia 23 grudnia 1954 r. o zmianie niektórych przepisów o ochronie własności społecznej (Dz. U. Nr 57, poz. 283).