Art. 6. - Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciw własności społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.36.228

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
Art.  6.

Kto, będąc już skazany za zagarnięcie mienia społecznego lub indywidualnego w ciągu 5 lat po odbyciu kary w całości lub przynajmniej w trzeciej części, a jeżeli kary nie odbył nawet w tej części lub w ogóle jej nie odbywał - w ciągu 5 lat od dnia prawomocnego skazania dopuszcza się przestępstwa:

a)
określonego w art. 1 § 1 - podlega karze więzienia od roku do lat 10 i karze grzywny; jeżeli wartość zagarniętego mienia nie przekracza 300 złotych, sąd może wymierzyć karę więzienia do lat 3 i karę grzywny;
b)
określonego w art. 2 § 1 i 2 - podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 3 i karze grzywny; jeżeli wartość zagarniętego mienia nie przekracza 2.000 złotych, sąd może wymierzyć karę więzienia do lat 5 i karę grzywny.