Art. 195. - [Administracyjna kara pieniężna za transport odpadów bez zezwolenia lub wpisu do rejestru] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1587 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  195.  [Administracyjna kara pieniężna za transport odpadów bez zezwolenia lub wpisu do rejestru]

Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 233 ust. 2, transportuje odpady bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru

podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 10 000 zł.