[Hierarchia sposobów postępowania z odpadami] - Art. 17. - Odpady. - Dz.U.2022.699 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Hierarchia sposobów postępowania z odpadami] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.699 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  17.  [Hierarchia sposobów postępowania z odpadami]
1. 
Wprowadza się następującą hierarchię sposobów postępowania z odpadami:
1)
zapobieganie powstawaniu odpadów;
2)
przygotowywanie do ponownego użycia;
3)
recykling;
4)
inne procesy odzysku;
5)
unieszkodliwianie.
2. 
W celu stworzenia zachęt do stosowania hierarchii sposobów postępowania z odpadami wykorzystuje się instrumenty ekonomiczne i inne środki.
3. 
Przykładowe instrumenty ekonomiczne i inne środki, które mają zachęcać do stosowania hierarchii sposobów postępowania z odpadami, są określone w załączniku nr 4a do ustawy.