Art. 132. - [Nakaz zatrudnienia osoby posiadającej świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.779 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2021 r. do: 29 czerwca 2021 r.
Art.  132.  [Nakaz zatrudnienia osoby posiadającej świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami]

Na stanowisku kierownika składowiska odpadów zarządzający składowiskiem odpadów zatrudnia osobę posiadającą świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.