Art. 128. - [Warunki rozpoczęcia działalności polegającej na prowadzeniu składowiska odpadów] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.779 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2021 r. do: 29 czerwca 2021 r.
Art.  128.  [Warunki rozpoczęcia działalności polegającej na prowadzeniu składowiska odpadów]

Zarządzający składowiskiem odpadów może rozpocząć działalność polegającą na prowadzeniu składowiska odpadów po uzyskaniu kolejno:

1)
pozwolenia zintegrowanego albo zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
2)
pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów;
3)
decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.