Art. 123. - [Fazy korzystania ze składowiska odpadów] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.779 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2021 r. do: 29 czerwca 2021 r.
Art.  123.  [Fazy korzystania ze składowiska odpadów]
1. 
Okres przygotowania do budowy, budowy oraz prowadzenia składowiska odpadów obejmuje fazy:
1)
przedeksploatacyjną - okres poprzedzający uzyskanie pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów;
2)
eksploatacyjną - okres od dnia uzyskania pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów do dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów;
3)
poeksploatacyjną - okres 30 lat liczony od dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów.
2. 
Dzień zakończenia rekultywacji składowiska odpadów jest równocześnie dniem zamknięcia tego składowiska.