Art. 115. - [Obowiązek pobierania próbek odpadów dostarczonych do składowania na składowisku odpadów] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.779 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2021 r. do: 29 czerwca 2021 r.
Art.  115.  [Obowiązek pobierania próbek odpadów dostarczonych do składowania na składowisku odpadów]
1. 
Zarządzający składowiskiem odpadów pobiera próbki odpadów dostarczonych do składowania na składowisku odpadów co najmniej raz w miesiącu i przechowuje je przez okres co najmniej miesiąca.
2. 
Próbek nie pobiera się w przypadku odpadów, o których mowa w art. 110 ust. 5.