Art. 108. - [Składowisko odpadów obojętnych] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.779 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2021 r. do: 29 czerwca 2021 r.
Art.  108.  [Składowisko odpadów obojętnych]

Na składowisku odpadów obojętnych mogą być składowane tylko odpady obojętne.