Art. 104. - [Zakaz magazynowania, zbierania lub przetwarzania odpadów na składowisku odpadów] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.779 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2021 r. do: 29 czerwca 2021 r.
Art.  104.  [Zakaz magazynowania, zbierania lub przetwarzania odpadów na składowisku odpadów]
1. 
Zakazuje się magazynowania odpadów na składowisku odpadów.
2. 
Zakazuje się zbierania lub przetwarzania odpadów na składowisku odpadów w inny sposób niż składowanie odpadów, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 124 ust. 6.