Art. 106. - [Siedziba Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej] - Odnawialne źródła energii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1436 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lipca 2024 r. do: 30 czerwca 2025 r.
Art.  106.  [Siedziba Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej]

Zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej wykonuje Zarządca Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 ustawy wymienionej w art. 102 ust. 1 pkt 1.