Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.959

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2018 r.
§  7. 
1.  Zgłoszenia są przekazywane pracownikom komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, lub innemu uprawnionemu organowi z zachowaniem poufności danych osobowych osoby zgłaszającej i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
2.  Generalny Inspektor przyjmuje procedury przekazywania informacji związanych ze zgłoszeniem na potrzeby ochrony danych osobowych osoby zgłaszającej i osoby, której dotyczy zgłoszenie.