Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.959

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2018 r.
§  4.  Generalny Inspektor może zwrócić się do osoby zgłaszającej o wyjaśnienia w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w posiadaniu osoby zgłaszającej, z wykorzystaniem adresu do kontaktu.