Art. 25. - [Obowiązki w przypadku potrącenia zwierzęcia] - Ochrona zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1580 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  25.  [Obowiązki w przypadku potrącenia zwierzęcia]

Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3.