Art. 66. - [Zakaz posiadania i przechowywania w gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających niedozwolone substancje] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  66.  [Zakaz posiadania i przechowywania w gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających niedozwolone substancje]

Zabrania się posiadaczom zwierząt posiadania i przechowywania w gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających:

1)
substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu;
2)
oestradiol 17β lub jego pochodne estropodobne.