[Prowadzenie domów pomocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi] - Art. 6a. -... - Dz.U.2020.685 t.j. - OpenLEX

Art. 6a. - [Prowadzenie domów pomocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  6a.  [Prowadzenie domów pomocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi]

Powiat organizuje i zapewnia usługi w odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. Domy te są tworzone na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473).