[Wejście w życie ustawy] - Art. 56. - Ochrona zdrowia psychicznego. - Dz.U.2020.685 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Wejście w życie ustawy] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  56.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.