Art. 53. - [Przekazywanie nieprawdziwych informacji lekarzowi lub organowi wykonującemu ustawę] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2123 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 października 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  53.  [Przekazywanie nieprawdziwych informacji lekarzowi lub organowi wykonującemu ustawę]

Kto podaje lekarzowi lub organowi właściwemu do wykonywania niniejszej ustawy informacje o występujących u innej osoby objawach zaburzeń psychicznych, wiedząc, że te informacje są nieprawdziwe,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.