[Przekazywanie nieprawdziwych informacji lekarzowi lub organowi wykonującemu ustawę] - Art. 53. - Ochrona zdrowia psychicznego. - Dz.U.2020.685 t.j. - OpenLEX

Art. 53. - [Przekazywanie nieprawdziwych informacji lekarzowi lub organowi wykonującemu ustawę] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  53.  [Przekazywanie nieprawdziwych informacji lekarzowi lub organowi wykonującemu ustawę]

Kto podaje lekarzowi lub organowi właściwemu do wykonywania niniejszej ustawy informacje o występujących u innej osoby objawach zaburzeń psychicznych, wiedząc, że te informacje są nieprawdziwe,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.