[Zakaz przesłuchiwania osób obowiązanych do zachowania tajemnicy] - Art. 52. - Ochrona zdrowia psychicznego. - Dz.U.2020.685 t.j. - OpenLEX

Art. 52. - [Zakaz przesłuchiwania osób obowiązanych do zachowania tajemnicy] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  52.  [Zakaz przesłuchiwania osób obowiązanych do zachowania tajemnicy]
1. 
Nie wolno przesłuchiwać osób obowiązanych do zachowania tajemnicy, stosownie do przepisów niniejszego rozdziału, jako świadków na okoliczność wypowiedzi osoby, wobec której podjęto czynności wynikające z niniejszej ustawy, co do popełnienia przez nią czynu zabronionego pod groźbą kary.
2. 
Zakaz określony w ust. 1 stosuje się odpowiednio do lekarzy wykonujących czynności biegłego.