[Zarządzenie przeprowadzenia przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego] - Art. 42a. - Ochrona zdrowia psychicznego. - Dz.U.2020.685 t.j. - OpenLEX

Art. 42a. - [Zarządzenie przeprowadzenia przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  42a.  [Zarządzenie przeprowadzenia przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego]

Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków życiowych osoby, której postępowanie dotyczy, oraz jej funkcjonowania w środowisku.