[Wyłączenie stosowania przepisów o postępowaniu leczniczym] - Art. 37. - Ochrona zdrowia psychicznego. - Dz.U.2020.685 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Wyłączenie stosowania przepisów o postępowaniu leczniczym] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  37.  [Wyłączenie stosowania przepisów o postępowaniu leczniczym]

Przepisy niniejszego rozdziału oraz art. 14 nie mają zastosowania do osób kierowanych do szpitala psychiatrycznego przez właściwy organ państwowy na podstawie innych ustaw.