[Stosowanie do trybu wnioskowego przepisów o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta] - Art. 31. - Ochrona... - Dz.U.2020.685 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Stosowanie do trybu wnioskowego przepisów o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  31.  [Stosowanie do trybu wnioskowego przepisów o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta]

W razie stwierdzenia, że osoba, wobec której wszczęto postępowanie określone w art. 29 i 30, wskutek choroby psychicznej zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, stosuje się art. 23.