[Zawiadomienie szpitala o postanowieniu w sprawie umieszczenia w nim osoby bez jej zgody] - Art. 27. - Ochrona zdrowia... - Dz.U.2020.685 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Zawiadomienie szpitala o postanowieniu w sprawie umieszczenia w nim osoby bez jej zgody] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  27.  [Zawiadomienie szpitala o postanowieniu w sprawie umieszczenia w nim osoby bez jej zgody]

O treści postanowienia w przedmiocie przyjęcia osoby, o której mowa w art. 23 i 24, sąd opiekuńczy zawiadamia niezwłocznie szpital, w którym ta osoba przebywa. W razie wydania postanowienia o braku podstaw do przyjęcia, szpital psychiatryczny jest obowiązany wypisać tę osobę niezwłocznie po doręczeniu mu postanowienia sądu.