[Późniejsze wyrażenie zgody na pobyt w szpitalu psychiatrycznym] - Art. 26. - Ochrona zdrowia psychicznego. - Dz.U.2020.685 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Późniejsze wyrażenie zgody na pobyt w szpitalu psychiatrycznym] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  26.  [Późniejsze wyrażenie zgody na pobyt w szpitalu psychiatrycznym]
1. 
W przypadku gdy osoba przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody wyraziła potem zgodę na pobyt w tym szpitalu, sąd opiekuńczy umorzy postępowanie wszczęte na skutek zawiadomienia lub wniosku, o którym mowa w art. 25, jeżeli uzna, że osoba ta wyraziła zgodę.
2. 
Przed umorzeniem postępowania sąd jest obowiązany wysłuchać osobę wymienioną w ust. 1.